Saturday Update: Ek Main Aur Ekk Tu And Ekk Tha Deewana

Saturday Update: Ek Main Aur Ekk Tu And Ekk Tha Deewana

Ek Main Aur Ekk Tu

Friday – 1 crore nett

Saturday – 1.5-1.6 crore nett

Ekk Tha Deewana

Friday – 60 lakhs nett

Saturday – 75 lakhs nett

FULL